Квалификации и професионален опит

Доц. Васил Василевurolog-dr-vassilev

Завършва Медицина в Медицински Университет София, България и Universite Paris VII, France през 2003 г.

През 2008 г. придобива специалност по урология в Медицински Университет София, България.

Професионален опит

2003  – 2008  специализация по урология в Клиника по Урология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Александровска”

2008 – 2010 – лекар уролог в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”

от 2010 до момента – главен асистент в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”

2016 до 2017 – началник на Отделение по Урология, МБАЛ „Вита“, София

от 2017 до момента – Завеждащ направление Ендоскопска урология и Екстракорпорална литотрипсия към Клиниката по Урология на УМБАЛ „Алескандровска“, София.

от 2021 до момента – Доцент в Катедра по Урология към Медицински Университет, София.

Допълнителни квалификационни курсове

Курс по интервенционален ултразвук в урологията (2006)
Курс по абдоминална ехография (2007)
Курс по Екстракорпорална литотрипсия (2007)
Курс по Лапароскопска урология – Strasbourg, France (2008)
Курс по Лапароскопска и ендоурология – Montpellier, France (2009)
Курс по Робот-асистирана хирургия в урологията (2012)
Курс по Екстракорпорална литотрипсия – Lyon, France (2014)
Курс по Лазерно разбиване на камъни в бъбреците – Milan, Italy (2014)
Курс по Лазерно лечение на увеличена простата (ДПХ) – Helsinki, Finland (2014)
Мастърклас по „Flexible ureteroscopy/PCNL“  – San Raffaele,  Milan, Italy (2018)

Членство

Българско Урологично Дружество
Европейска Асоциация по Урология
Председател на Бългаската Асоциация на Младите Уролози (BAYU)
Българска Асоциация по Урология, Нефрология и Трансплантация – “УРОНЕТ”
Член на редакционната колегия на Списание “УРОНЕТ”
Главен редактор на Списание “BAYU Media”
Член на daVinci Surgery online community